Професионална поддръжка на
хардуер и софтуер

Поддръжка
Поддръжка

Какво предлагаме

Хардуер

Професионален ремонт и поддръжка на хардуер на физически и юридически лица.

Мрежи

Създаването на компютърна мрежа или поддръжката на вече сеществуваща такава.

Софтуер

Отсраняване на проблеми свързани със софтуера. Инсталиране/преинстали-не на операционна система.

Фирмен абонамент

Нашите Клиенти

На тъмно
Unicare Services
Ivanov and Parthners
Виж! Варна
Хидростем
Close Menu